SMS-lås på offentlige toiletter

Hærværk og ubeskriveligt svineri på et offentligt toilet var til meget stor gene for gæsterne og betød store ekstraomkostninger for ejeren.

En DANBIT SMS-styret dørlås var løsningen.

DANBIT A/S har udviklet en SMS-styret dørlås, som i dag bl.a. anvendes på et offentligt toilet i en park i Aarhus. Tidligere var toilettet udsat for hærværk og undertiden et ubeskriveligt svineri flere gange dagligt, der krævede hyppig rengøring og kostbar vedligeholdelse. Det kulminerede med en påsat brand.

For at forhindre gentagelse og reducere ekstraomkostningerne besluttede Aarhus kom­mu­ne at investere i et GSM-baseret dør-låse-system fra DANBIT A/S. Nu skal de besøgende sende en kort SMS-tekst for at åbne toiletdøren. Den præventive effekt heraf har vist sig ved, at udgifterne til rengøring og vedligeholdelse nu er langt mindre end forventet for et offentligt toilet.Et skilt ved døren viser, hvor enkelt dørlåsen betjenes - blot ved at sende en SMS-tekst til telefonnummeret.

Dørlåse-mekanismen som DANBIT styrer, kan være integreret i døren eller en kraftig elektromagnet, med en meget stor holdekraft. Elektromagneten er monteret øverst på dørkarmen, overfor en kraftig metalplade. GSM-modulet styrer eksterne I/O moduler. Antallet af I/O moduler afhænger af antal toiletter i bygningen og eventuelle ekstrafunktioner. Der kan tilsluttes en dørkontakt, så GSM-modulet kan registrere, hvor længe toiletdøren holdes åben og sende en SMS-besked til et servicenummer, hvis tiden er længere end forventet.


Som sikkerhed kobles alle de elektroniske dørlåse automatisk fra, hvis strømmen forsvinder eller der slukkes for SMS-dørlåsen. Der vil ikke forekomme situationer, hvor SMS-låsen forhindrer brugeren i at kunne forlade toilettet.

En version af DANBITs SMS-låse kan registrere antal besøgende og resultatet kan sendes i en SMS til en administrator ultimo hver måned.

De besøgendes telefonnumre gemmes dog ikke, da det ville være i strid med gælden­de lovgivning.

DANBIT A/S leverer systemet i køreklar stand inkl. programmeret med de valgte funktioner.

SMS-dørlåsen kan også finde anvendelse til mange andre opgaver af lignende karakter. Løsning kan også anvendes på byggepladser, havne, ”nøgleløs sommerhusudlejning”.

Ring til DANBIT A/S på tlf. 56 66 20 20. Vi hjælper gerne med at individuelle løsninger