Eller på dansk: Spændingsforsyning gennem netværkskablet

En traditionel netværksinstallation indbefatter gerne en række mindre netværksenheder, f. ex. Ethernet switche, Routere, Access points, IP-kameraer mm. Hver enhed kræver en spændingsforsyning og ofte fra en 230V-adapter, der er speciel for hver enhed. Mange netværksenheder er i dag forsynet med PoE. Enheder som sender PoE ud kaldes PSE og de enheder som forsynes fra PoE kaldes PD enheder. Der er flere effektgrupper som IEEE802.3af/at/bt. Der er PoE, PoE+, PoE++, fra 14,4Watt til 99Watt. En PoE PSE enhed kan også være en PoE injector. PSE og PD enhederne udveksler information om effektforbrug og får tildelt den ønskede effekt eller ingen effekt. 

 

Hønen og ægget og den grundlæggende ide 

Hvordan kan en PoE PSE enhed vide om den skal lukke PoE spænding ud på netværksporten?? PoE PSE enheden måler om PD PoE (modtageren) har indbygget en modstand på 19 - 26,5k ohm på netværksindgangen. Er det tilfældet vil PoE PSE enheden lukke PoE spænding ud til PD enheden. Når den er bootet op, udveksler de behovs-data mm. PoE forsyningsspændingen er fra 48VDC til 56VDC gennem netværkskablet(Cat. 5/6/7 osv.) Er vist  som illustreret herunder.

PoE ­spændingen overføres gennem ledningspar, selv om de samtidig bruges til dataoverførsel. Alternativt kan ledige ledningspar overføre PoE spændingen.image001image002

De 4 klasser

PSE- og PD-enheder specificeres i 4 forskellige ”klasser”, der er opdelt efter deres evne til at levere eller forbruge effekt. Ved ”Power On” testes der automatisk om PSE-udstyret tilhører sam­me eller højere klasse end   det tilkoblede PD-udstyr, så  fejlfri funk­tion kan garanteres. I modsat fald vil en indikator vise, at der kræves en ændring af udstyret. Testen vil også sikre, at både PSE- og PD-ud­styr beskyttes mod skader som følge af inkompatibilitet. Det samme gæl­der naturligvis også ved kobling til udstyr, der ikke er PoE-kom­pa­ti­belt.

Nedenstående skitse viser et typisk eksempel på anvendelsen af PoE, hvor en Ether­net switch med PSE-funktion er koblet til en række enheder med PD-funk­tion:

image003

Udbuddet af PoE-kom­pa­ti­ble produkter er i dag stort, men der findes mange PoE PD enheder som har "lånt" PoE navnet, selv om de er kategoriseret som Passiv PoE. De Sender en fast DC spænding ud, uden kontrol, og er fra 12 - 48VDC. Der findes PoE injektorer som er til Passiv PoE og de kan ødelægge netværksudstyr som ikke er med PoE. 

Ideen med at føre forsyningsspænding frem gennem netværkskablet er god, men det kræver også at der anvendes gode netværkskabler (undgå "pap-kabler").