PoE - Power over Ethernet

Eller på norsk: Forsyningsforsyning gjennom nettverkskabelen.

En tradisjonell nettverksinstallasjon inkluderer ofte et antall mindre nettverksenheter som f.eks. kan være Ethernet-brytere, rutere, tilgangspunkter, serielle port-servere, IP-kameraer og lignende. Hver enhet krever en 220V strømforsyning - enten direkte eller gjennom en 220V adapter av en type som er spesifikk for hver enhet. Den er ikke veldig fleksibel eller fast, så det er behov for en standardisert metode for å forsyne disse nettverksenhetene med lav spenning. Denne metoden kalles PoE og er beskrevet i IEEE802.3af, som er en utvidelse av den opprinnelige Ethernet-standarden.

 

Den grunnleggende ideen

Den grunnleggende ideen bak PoE er at 220V-installasjon kan utelates hvis nettverksenhetene i stedet leveres med lavspenning (48VDC) gjennom nettverkskabelen (kat. 5/6) på en av måtene illustrert nedenfor.

Som vist kan forsyningsspenningen overføres gjennom to par ledninger, selv om de brukes til dataoverføring samtidig. Alternativt kan tilgjengelige ledningspar overføre lavspenningen.

image001image002

PoE-utstyr er kategorisert enten som "Power Sourcing Equipment" (PSE), som kan levere forsyningsspenning gjennom nettverkskabelen, eller som "Powered Device" (PD), som kan hente forsyningsspenningen fra nettverkskabelen.

 

De 4 klassene

PSE- og PD-enheter er spesifisert i 4 forskjellige "klasser", som er delt i henhold til deres evne til å levere eller forbruke strøm. Med "Power On" testes det automatisk om PSE-utstyret tilhører samme eller høyere klasse enn det tilkoblede PD-utstyret, slik at feilfri drift kan garanteres. Ellers vil en indikator vise at det er nødvendig å bytte utstyr. Testen vil også sikre at både PSE- og PD-utstyr er beskyttet mot skade på grunn av inkompatibilitet. Det samme gjelder selvfølgelig også for kobling til utstyr som ikke er PoE-kompatibelt.

Den følgende skissen viser et typisk eksempel på bruken av PoE, der en Ethernet-bryter med PSE-funksjon er koblet til et antall enheter med PD-funksjon:

image003

Utvalget av PoE-kompatible produkter er ennå ikke stort, men med tanke på de åpenbare fordelene, kan det være liten tvil om at PoE-teknologi raskt vil bli akseptert som det optimale valget når skalerbarhet og pålitelighet er i fokus.

Ideen om å lede forsyningsspenning gjennom nettverkskabelen er ikke ny. Strømforsyninger som sender lavspenning ut på nettverkskabelen og "splittere" som kan hente lavspenningen igjen og forsyner 5 eller 12 Volt DC på et separat stykke, slik at utstyr som ikke er PD-utstyr i PoE-forstand, fremdeles kan leveres gjennom nettverkskabelen. Dette er ikke PoE-utstyr som definert i IEEE802.3af-standarden.