PoE - Power over Ethernet

Eller på norsk: Strømforsyning gjennom nettverkskabelen.

En tradisjonell nettverksinstallasjon inkluderer ofte et antall mindre nettverksenheter som f.eks. kan være Ethernet-svitsjer, rutere, tilgangspunkter, serielle portservere, IP-kameraer og lignende. Hver enhet krever 220V forsyning - enten direkte eller gjennom en 220V adapter av en type som er spesifikk for hver enhet. Det er ikke veldig fleksibelt eller fast, så det er behov for en standardisert metode for å forsyne disse nettverksenhetene med lav spenning. Denne metoden kalles PoE og er beskrevet i IEEE802.3af, som er en utvidelse av den opprinnelige Ethernet-standarden. De fleste rutere har ikke PoE (PoE router) og kan derfor ikke overføre strøm gjennom nettverkskabelen. Derfor anbefales det at du bruker en PoE-bryter eller en PoE-injektor.

 

Grunnideen

Den grunnleggende ideen bak PoE er at 220V-installasjon kan utelates hvis nettverksenhetene i stedet leveres med lav spenning (48VDC) gjennom nettverkskabelen (kat. 5/6) på en av måtene illustrert nedenfor.

Som vist kan forsyningsspenningen overføres gjennom to par ledninger, selv om de brukes samtidig til dataoverføring. Alternativt kan tilgjengelige ledningspar overføre lavspenningen.

image001image002

PoE-utstyr er kategorisert enten som "Power Sourcing Equipment" (PSE), som kan levere forsyningsspenning gjennom nettverkskabelen, eller som "Powered Device" (PD), som kan hente forsyningsspenningen fra nettverkskabelen.

 

De 4 klassene

PSE- og PD-enheter er spesifisert i 4 forskjellige "klasser", som er delt inn i henhold til deres evne til å levere eller forbruke strøm. Med "Power On" testes det automatisk om PSE-utstyret tilhører samme eller høyere klasse enn det tilkoblede PD-utstyret, slik at feilfri drift kan garanteres. Ellers vil en indikator vise at det er nødvendig å bytte utstyr. Testen vil også sikre at både PSE- og PD-utstyr er beskyttet mot skader på grunn av inkompatibilitet. Det samme gjelder selvfølgelig også kobling til utstyr som ikke er PoE-kompatibelt.

Skissen nedenfor viser et typisk eksempel på bruk av PoE, der en Ethernet-svitsj med PSE-funksjon er koblet til et antall enheter med PD-funksjon:

image003

Utvalget av PoE-kompatible produkter er ennå ikke stort, men med tanke på de åpenbare fordelene, kan det være liten tvil om at PoE-teknologi raskt vil bli akseptert som det optimale valget når skalerbarhet og pålitelighet er i fokus.

Ideen om å lede forsyningsspenning gjennom nettverkskabelen er ikke ny. Strømforsyninger som sender lavspenning ut på nettverkskabelen og "splittere" som kan plukke opp lavspenningen igjen og levere 5 eller 12 Volt DC på et eget stykke, slik at utstyr som ikke er PD-utstyr i PoE-forstand fortsatt kan leveres gjennom nettverkskabelen. Dette er ikke PoE-utstyr som definert i IEEE802.3af-standarden.