Hva er IP-koden et uttrykk for?

IP-koden er et uttrykk for 'inntrengningsbeskyttelse' og forteller noe om enhetens evne til å tåle vann og smuss. IP-klassifiseringen forteller derfor f.eks. hvor motstandsdyktig et vanntett tastatur er.

Når du ser på produkter som har IP-klasse, merker du raskt at IP etterfølges av et nummer, for eksempel IP68. Det første tallet hjelper deg med å fortelle hvor motstandsdyktig enheten er mot faste og faste gjenstander, og det andre tallet forteller muligheten til å motstå inntrenging av væsker som vann. Nedenfor er en oversikt over de forskjellige klassifiseringene.

 

Beskyttelse mot faste og faste gjenstander

0: Ingen beskyttelse

1 Svak beskyttelse som baksiden av hånden.

2 Beskyttelse mot f.eks. fingre eller lignende.

3 Beskyttelse mot tykke ledninger eller lignende.

4 Beskyttende mot skruer, normalt. Ledninger og lignende.

5 Delvis beskyttet mot kontakt med skadelig støv.

6 Full beskyttelse mot skadelig støv.

 

Beskyttelse mot væsker

1 Små vertikale dråper

2 loddrett fall i en skråning på opptil 15 grader

3 Tåler f.eks. regn eller dusj

4 Tåler en kraftig spray fra flere vinkler

5 Spyling fra slanger / dyser

6 Tåler kraftig skylling fra alle vinkler

7 Tåler kort nedsenking i vann i opptil 30 min.

8 Senking i vann - uten forbehold om tid

 

NEMA-klassifisering

I tillegg til den generelle betegnelsen for IP-klassifisering, blir dette også referert til som NEMA-klassifisering, bl.a. i USA. Følgende er en generell oversikt over IP, samt NEMA-klassifisering: