Ved hjelp av dynamiske grafiske elementer kan en logisk representasjon av produksjonsanlegget bygges inn i HMI7ETHs redaktør. Her kan lamper slås av og på, kolonner stiger og faller og antall endres i sanntid etter hvert som prosessen skrider frem.

hmi_programmeringsbilledehmi_kemisk_blanding

Over: Kjemisk mikser med nivå, start / stoppknapper, strømnings- og ventilindikator og koblinger til tilleggsfunksjoner.

Til høyre: Prosessanlegg med flere indikatorer, timer og blandingsforhold som beregnes og måles kontinuerlig.

hmi7_programmeringsbillede

Her er programmeringsgrensesnittet som kjører på en Windows-PC.