80PLUS er en sertifisering som viser at en strømforsyning har en effektivitet på minst 80% ved en belastning på 20, 50 og 100%.

Dette betyr at en 80PLUS-sertifisert strømforsyning vil kaste bort maksimalt 20% av energien på overflødig varme. 80PLUS har flere sertifiseringsnivåer avhengig av effektivitet.

80PLUS