Strekkodeformater

Se vårt utvalg av strekkodelesere

 

Stregkode1D_1 Lineære (1D) strekkoder Stregkode1D_2

En lineær strekkode består av et mønster av linjer med ulik bredde som kan leses optisk og dekodes som en slags morskode i selve strekkodeleseren for forskjellige tegnsett.

Strekkodene er bygget i henhold til forskjellige standarder - den mest kjente er trolig EAN / JAN-13, som brukes på dagligvarer i supermarkeder. Nedenfor er en liste over 13 av de mest brukte lineære strekkodene.

2016-02-09_09h21_26

Som vist i tabellen, tillater bare noen få kodetyper ASCII-tegn. Utvalget av typer som bare kan avkode sifre er mye større. I tillegg til de vanlige ASCII-tegnene, tillater utvidet 39 også kontrolltegn - dvs. ASCII-verdier under 32. Strekkoden kan inneholde et sjekksum som, hvis brukt, legges til på slutten av strekkoden. Cheksum anbefales spesielt på MSI og Interleaved 2 av 5, som begge er veldig tette. Strekkoden har også start- og sluttkarakterer, slik at dekoderen kan bestemme om koden leses fremover eller bakover.

 

Stregkode2D_1 To-dimensjonale (2D) strekkoder Stregkode2D_2  Stregkode2D_3

Det var spesielt behovet for større datakapasitet som satte i gang utviklingen av de mye mer avanserte “2D” -strekkodene, såkalte fordi de skrevne kodene danner en kompakt matrise av svart-hvitt felt.

 

Strekkode størrelser

Oppnådd fordi felt tar langt mindre plass enn de vertikale svart / hvite feltene i 1D strekkoder. Samtidig bruker ofte 2D strekkoder ganske avanserte algoritmer for datakomprimering (blant annet vil tegn som vises ofte tildeles koder med færre biter)

 

Feilretting

Fordi 2D-strekkodene er så kompakte, er det større risiko for at noen svart / hvitt-felt blir lest feil. Derfor brukes avanserte algoritmer for automatisk feilretting, som drar fordel av tilføringen av overflødige data i koden, som brukes til å gjenopprette riktig kode hvis noen felt blir lest feil. Når du skriver koden, er det mulig å velge sikkerhetsgraden for korrekt lesing. Høyere grad av sikkerhet tillater riktig lesing - selv med mange feillest felt. På den annen side krever det mer overflødige data - dvs. flere felt og mer plass. Selv om 25-60% (avhengig av valgt sikkerhetsgrad) av feltene blir lest med feil, er det mulig å gjenopprette riktig data.

 

Praktisk utskriftsformat

En lineær strekkode, hvis den inneholder mange tegn, kan bli så lang at den faller utenfor lesebredden til visse 1D-lesere og kan være vanskelig å sikte på. 2D-lesere skanner vanligvis et tilnærmet kvadratisk område. Mange 2D-strekkoder (eks: QR-kode og Data Matrix) er også firkantede og for PDF417 kan forholdet mellom bredde og høyde velges fritt innenfor visse grenser.

 

Nye lesemuligheter

Noen av våre 2D-lesere kan lese 2D-kodene "omnidireksjonelt" - dvs. i vilkårlig retning slik at det ikke er behov for å orientere leserne i en viss vinkel i forhold til den trykte strekkoden, i motsetning til 1D-leserne.

Formatet til 2D-strekkodene stemmer bedre overens med bildeformatet til et kamera. Derfor, selv med mange nyere mobiltelefoner som har et innebygd kamera, kan du automatisk laste inn data - f.eks. adresser, e-postadresser, webadresser, telefonnumre og tekstmeldinger.

Som bruker av 2D-strekkoder trenger du heldigvis ikke vite de veldig komplekse algoritmene bak. Dette gjelder både å lese og skrive 2D-koder. Det kan imidlertid være nyttig å ha litt kunnskap om egenskapene til de mest brukte 2D-kodene.

b1

 

PDF417

PDF417 står for "Portable Data File".

Det kalles en "stablet lineær strekkode" fordi den består av et antall (fra 3 til 90) lineære strekkoder som er stablet oppå hverandre, som vi ser i eksemplet, (som har 9 lineære strekkoder).

Stregkode1D_1

Hver av de lineære strekkodene består av et antall datablokker, der hver datablokk består av et mønster av 17 sort / hvitt felt (Herfra kommer "17" i tallet "417"), men feltene er plassert slik at de alltid danner 4 svarte og fire hvite områder med varierende lengde (derav "4" i tallet "417"). I tillegg begynner hver datablokk alltid med en svart og slutter med et hvitt felt, som eksemplet også viser. Dette betyr at hver datablokk kan leses som 929 forskjellige varianter av bitmønstre. Av disse er 900 brukt for data og 29 for spesielle funksjoner

Hver av de lineære strekkodene har den samme start- og sluttdatablokk. De andre datablokkene inneholder kodens data - inkl. informasjon om strukturen til koden (1. datablokk etter startdatablokk) samt informasjon om komprimering, sikkerhetsgraden og bruken av overflødige data (en eller flere datablokker før sluttdatablokken), som sett varierer fra rad til rad. Hver av de lineære kodene består således av minst 5 datablokker (inkl. Start- og stoppblokk), men ellers kan du velge høyden (maks. 90 strekkoder) og bredde som gir det mest praktiske formatet når du skriver koden.

 

Matrix skriver QR-kode og Data Matrix

QR-koden og Data Matrix er eksempler på de mest brukte 2D-strekkodene.

De er begge påstått å være av matrisen, siden de består av et mønster av svarte og hvite felt der store datamengder kan representeres.

QR-koden (Quick Response) ble opprettet av selskapet Denso-Wave fra Japan i 1994. Den ble opprinnelig brukt til å merke deler i bilindustrien.

I dag er QR-koden fremdeles mest utbredt i Japan på annonser og skilt. For eksempel. ventende busspassasjerer på stopp med mobiltelefonen kan lese en QR-kode som åpner en webside med rutetabell og oppdatert trafikkinformasjon.

Stregkode2D_2

QR-koden gjenkjennes enkelt av spesialfeltene () som brukes for å orientere koden.

Se mer om QR-koden.

Data Matrix gjenkjennes lett av det faktum at de to kantene på koden består av bare svarte felt og de andre to kantene av vekslende sort / hvitt felt. Den innebygde sikkerheten betyr at riktig data kan gjenopprettes selv om opptil 25% av feltene er feilopplest.

Stregkode2D_3_small

For Data Matrix kan ikke brukeren velge varierende grad av sikkerhet når han skriver. Data Matrix har blitt mye brukt til bruk på etiketter og konvolutter.

 

Strekkodelesing

Bredden på den smaleste streken i 1D strekkoder kalles "størrelsen" på strekkoden. Det er vanligvis oppgitt i "miles", som er 1/1000 inches (0,0254 millimeter). Så, for eksempel, en skanner som kan lese en 4 mils strekkode, vil kunne skille linjer med bredder ned til 0,1 mm.

 

Typiske leseavstander

CCD-Scanner_LaesebreddeLaserscanners_Laesebredde

 

HID eller seriell?

Strekkodelesere er vanligvis tilgjengelige med seriell grensesnitt, USB-grensesnitt eller med tastaturgrensesnitt. Strekkodelesere med tastaturgrensesnitt blir ofte referert til som "Human Interface Devices" - eller "HID". Lesere med seriell grensesnitt - og spesielt typer med USB-grensesnitt - kan også brukes som HID, hvor det kan være praktisk å bruke pre- og post-amble

 

Om pre-amble og post-amble

De fleste strekkodelesere kan konfigureres slik at de automatisk sender ett eller flere tegn til datamaskinen før og etter at data fra strekkoden er sendt. Disse ekstra karakterene kalles "Pre-amble" og "Post-amble". Det er spesielt nyttig når du bruker strekkodelesere for tastaturporten, slik at programmet kan skille hvilke data som er fra tastaturet og hvilke som er fra strekkodeleseren. I dette tilfellet bør pre- og post-amble bestå av karaktersekvenser som ikke kan sendes fra tastaturet. Imidlertid kan pre- og post-amble også brukes til å automatisere innlasting av data i applikasjoner som ikke er spesielt designet for bruk med strekkodelesere. Det kan f.eks. være et regnearksprogram der betalinger må registreres. For manuell bruk angir du følgende: F3, TAB, TAB, kundenummer, beløp og ENTER for å registrere betalingen.

Hvis du i stedet bruker en strekkodeleser og strekkoder som inneholder et kundenummer og et beløp i kroner, kan pre-amble programmeres slik at strekkodeleseren sender F3, TAB, TAB, hvoretter strekkoden med kundenummer og beløp blir dekodet. Hvis post-amble er programmert til å sende ENTER, kan du lage et stort antall oppføringer automatisk ved hjelp av strekkodeleseren uten å berøre tastaturet.

 

Skrive strekkoder

Når det gjelder utskrift av strekkoder, er valget mellom å generere strekkodene på datamaskinen eller i skriveren.

Strekkoder installert under Windows, Linux eller Mac

Hvis f.eks. trenger å skrive ut strekkoder i Windows-programmer, er det mest praktisk å installere en font som kan installeres slik at den kan brukes fra Windows-applikasjonene der du kan velge skrifter for utskrift (Excel, Access, Word, osv.).

Se også på TEC-IT som også har programvarepakker for programmerere som ønsker å utvikle applikasjoner som bruker strekkoder for Microsoft® Windows, UNIX®, Linux® og Mac OS X®.

 

Strekkoder installert i skrivere

Det andre alternativet er å bruke skrivere med innebygde strekkodefonter. Det vil vanligvis kreve en PCL-kompatibel skriver. Du kan derfor ikke bruke de såkalte "Windows-skrivere", som ikke har innebygde skrifter. Noen skrivere - spesielt Kyocera-skrivere - har innebygde strekkoder i standardversjonen, men ellers kan moduler med tilleggsfonter installeres i de fleste PCL-skrivere - inkludert strekkodefonter. Dette gjelder vanligvis bare for 1D strekkoder.

 

Test utskrift av strekkoder

For å velge en strekkode, kan det være nyttig å først eksperimentere med den.