Forståelse av TCP / IP

For å sende og motta data over Internett, må all kommunikasjon følge TCP / IP-protokollen. For eksempel, hvis vil sende teksten "ABC", den vil ikke bare bli sendt som "ABC", men teksten vil bli pakket inn i en såkalt "datapakke" som er innkapslet i en "header og trailer". Oversikten og traileren inneholder informasjon om data, avsender- og mottaker-IP-adresser og MAC-ID

(MAC-ID-en er et unikt nummer som alle nettverksenheter har, så selv om IP-adressen er ukjent, kan nettverksenheten fremdeles adresseres gjennom dette nummeret).

IP er en logisk adresse for å identifisere alle på Internett. Men utover et IP-nummer kan en adresse bestå av et portnummer. Portnummeret angir hvilken tjeneste du vil bruke. Eg. noen portnumre er allerede tilordnet for spesielle tjenester (for eksempel port 23 for TELNET og port 80 for HTTP).

Undernettmasken brukes til å beregne nettverksadresse, vertsadresse og adresserom (hvor mange IP-adresser som kan adresseres i det reserverte adresserommet med undernettmaske) ved å utføre en bitvis logisk AND og IKKE-operasjon.

Gateway-adressen indikerer hvilken adresse pakken kan sendes ut på Internett.

image002

 

Konseptet med en TCP-klient og server

UDP (User Datagram Protocol) er en kommunikasjonsprotokoll uten tilkobling, mens TCP (Transport Control Protocol) er en protokoll med en tilkobling. (En "tilkobling" kan også bli referert til som forberedelse av om tilkoblingen er pålitelig før dataoverføringen starter).

For en vellykket forbindelse mellom serveren og klienten, venter den ene siden (TCP-serveren) passivt på en tilkobling fra den andre siden (TCP-klienten) for aktivt å prøve å etablere en forbindelse. Når TCP-tilkoblingen er opprettet, kan data overføres mellom klient og server.

Når du bruker UDP-kommunikasjon av data mellom klient og server, er det en høy risiko for datatap da klienten ganske enkelt sender data uten å vite om serveren er klar for mottak. Data som går tapt under overføring blir heller ikke registrert og blir derfor ikke gjenopprettet. En TCP-tilkobling registrerer derimot alle data som blir sendt, blir mottatt og forteller om alle registrerte data er mottatt eller om noe mangler.

image004

 

Verdt å vite om å opprette en TCP-forbindelse

For å opprette en forbindelse mellom to TCP / IP-enheter, må du vite litt adresse- og nettverksinformasjon for både serveren og klienten.

Informasjon om TCP Server (Passiv):

  • IP-adresse (Lokal IP)
  • Portnummer der det er forventet tilkobling (Lokal havn)
  • Informasjon for bekreftelse av det samme nettverket (nettverksmaske)
  • En sti til et annet nettverk (Gateway)