Hva er CAN-buss?

CAN-buss er en forkortelse for 'Controller Area Network'. CAN Bus er en bilbuss utviklet av Robert Bosch, som raskt har fått aksept i bil- og romfartsindustrien. CAN er en seriell bussprotokoll for tilkobling av individuelle systemer og sensorer. Det gjør at bilkomponenter kan kommunisere på en enkelt- eller dobbeltledningsnettverksbasert databuss opptil 1 Mbps.

Før CAN-buss

Siden begynnelsen av 1940-tallet har bilprodusenter kontinuerlig forbedret teknologien til kjøretøyene sine ved å integrere en økende mengde elektroniske komponenter. Etter hvert som teknologien avanserte, ble kjøretøyene mer komplekse da elektroniske komponenter erstattet mekaniske systemer, noe som ga ekstra komfort, bekvemmelighet og sikkerhetsfunksjoner. Inntil utgivelsen av CAN Bus inneholdt kjøretøyene store mengder ledninger som trengs for å koble til alle de forskjellige elektroniske komponentene.

Introduksjon av CAN-buss i 1986

BMW 850 coupé var det første CAN Bus-kjøretøyet som kom på markedet i 1986. Ved å redusere ledningene til kjøretøyet med 2 km, ble totalvekten til kjøretøyet betydelig redusert med minst 50 kg ved bruk av bare halvparten av kontaktene. For første gang klarte hvert av kjøretøyets systemer og sensorer å kommunisere med svært høye hastigheter (25 kbps - 1 Mbps) på en enkelt- eller dobbeltlednings kommunikasjonslinje i motsetning til de tidligere flerledningslinjene.