Vilkår for salg , levering og betaling - Norge:

1. Katalogpriser:

Katalogpriser oppgitt gjelder for 1-5 styk. Spørg på priser ved 6+ styk. Varerne leveres innfortollet til Norge

2. Priser:

Prisene er angitt ekskl. moms og frakt.

3. Kun B2B salg:

Ifølge B2B kjøperloven er salg til private ikke tillatt. Alle tilbud er med gyldighet er 30 dager, hvis annet ikke er angitt på skrift.

4. Forbehol:

Vi tar forbehol for trykkfeil, prisfeil og prisforandringer. Merk: Dette avviker i noen punkter fra kjøpsloven.

5. Netthandel / Logg inn:

For å bestille på nettsiden må du være innlogget. For å logge inn, skal du erklære komplett forretningsadresse, Org. Nr., telefonnummer og personlig navn.

Varer som legges i handlekurven er eksklusiv frakt og frakten blir opplyst af DANBIT – se punkt 13. 

6. Varer:

Tillægsdata på produkter finnes i vår katalog på FTP-Server. Vi henviser til data for testing og ikke data som rapporteres av leverandører i manualer og lignende. Siste oppdateringer i den elektroniske katalogen på www.danbit.dk. For kompatibilitetsproblemer, kan det ske at noen produsenter bruker sine egne standarder, som kanskje ikke umiddelbart er kompatibel med de standarder som benyttes i alminnelighet. Vi garanterer ikke for kompatibilitetsproblemer som forårsaket slike merkespesifikkestandarder. For produkter med driver for Linux, i henhold til versjonforskjeller. Vi gir ikke support til Linux-drivere og Linux generellt. 

7. Endringer:

Vi forbeholder oss retten til uten varsel å foreta endringer i specifikasjoner,  datastrukturer, dimensjoner og betegnelser - spesielt endringer som må anses for forbedringer. 

8. Leveringstid:

Vi pleier å utføre ordre innen 1-2 virkedager. Levering er fra sentral-lager i Køge, Danmark, med mindre annet er avtalt. Vi tar ikke ansvar for eventuelle endringer i forsyningssituasjonen på tidspunktet for mottak av ordre. Leveringstiden regnes fra den endelige avklaring av tekniske og evt. finansielle detaljer. Vi gjør reservasjoner for forsyningsproblemer som følge av streik, lockout og andre forhold som er utenfor vår kontroll. Ved forsinkelse er Danbit ikke ansvarlig for direkte- og indirekte tap, for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, følgeskader eller kostnader. 

9. Avbestilling og returnering:

Kansellering av ordre og retur av varer kan bare skje etter skriftlig avtale. Returvarer blir vanligvis kreditert med 70 % av fakturaen pris - med mindre annet er oppgitt på fakturaen. Ekspedisjonsavgiften krediteres ikke. Bare 100% uskadde varer i intakt original-emballasjen inkl. manualer, tillbehør og uten handskrift på boks etc. kan returneres. Kreditnotaer skal tolkes som bilag. Varer hjemtaget spesielt, kan ikke returneres. Disse er også definert som elementer som ikke vises i den gjeldende katalogen eller ved varer som normalt ikke lagerføres - bestillingsvarer.

10. Returret:

Programvare tar DANBIT ikke retur. Hvis DANBIT er tvil om et produkts ytelse, tester vi det før kjøpet i dagens oppsett (PC ) gratis - på vår adresse. Merk: når du returnerer varer fra Norge, hvor det skriftligt er avtalt at DANBIT betaler for transporten, har DANBIT rett til at vælge fraktmetode. 

11. Klager:

Klager på feil og synlige skader må skje innen 8 dager etter motagelse. Avtalt retunering må skje innen 2 uker fra datoen for mottagelse. B2B salg gir som utgangspunkt ingen rett til returnering, men i noen tilfeller kan vi tilby å ta noe tilbake. Enhver retur kan bare skje etter godkjenning av DANBIT, og vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr som tilsvarer våre kostnader.

12. Garanti:

Vi gir 2 års utbedringsgaranti fra den opprinnelige fakturadato, med unntak av forbruksvarer som batterier, blekk, toner og deler som er påvirket af slitage etc., med mindre annet er avtalt skriftlig. 

13. Levering og frakt:

Med mindre annet er avtalt, leveres varerne med vår valgte transportmiddel.

Ekspedisjonsavgift er inkludert i fraktkostnaden. Fraktkostnaden beregnes ut fra varens vekt, størrelse og leveringsadresse. Fraktkostnader opplyses til kunden i ordrebekreftelsen. Hvis kunden selv velger at hente varen hos DANBIT A/S i Danmark er ekspedisjonsgebyr på NOK 200 ekskl. moms. Rackskap og nødstrømsanlægg eller annet, hvor enhetsvægten er over 30kg, sendes som ufranko sendt med bud.

For bestillinger, som krever spesielle utformingen av faktura og eller videresending av varer / faktura til utenlandsk adresse faktureres individuelt. 

Installasjon og igangkjøring: Dette er utenfor tilbudet med mindre annet er skriftligt avtalt. Tekniske data,  manualer, guider, programvare og verktøyene er vanligvis på engelsk. Språk som dansk, norsk og svensk kan forekomme. 

14. Utbedring og reparasjoner:

Den generelle gratis udbedringsperiode er 2 år fra fakturadato. Unntak er produkter som innehåller harddisker, SSD og Flash, og her kan udbedringsperioden være begrenset til under ett år. I den gratis utbedringsperiode, skal defekt utstyr eller deler sendes til DANBIT A/S på kjøpers risiko, transportkost og tydelig indikerer faktura nr., type feil og hvilke produkter i tillegg inkludert som disketter, kabler, manualer, etc. Utføres reparasjon eller erstatning hos kjøperen skal kostnadene på transport, overnatting og måltider belastet kjøperen. Reparasjon finner vanligvis sted i vårt verksted, hvor reparasjonstiden er ca. 1 uke eller hos våre leverandører, hvor varigheten er vanligvis 60 dager. Reparasjon utførs aldri mens kjøber venter. Utveksling kan i visse tilfeller skje, men det krever at vi tidligere har mottatt og testet de defekte varer. På utveksling av vare vil  udbedringsperioden gjelde fra første kjøpsdato. Varsling av feil i fri utbedringsperioden må gjøres umiddelbart etter oppdagelsen, men det gir ikke kjøperen rett til å holde tilbake betaling eller deler av det. Udbedringsplikten til gratis udbedring - dekker ikke normal slitasje, utskifting av slitedeler og justering - omfatter kun de varer og bortfaller etter skade, feilbruk eller om det uten skriftlig tillatelse er gjort modifikasjoner eller endringer i produktene. Vi garanterer ikke produktets funksjoner, med tredjeparts utstyr montert/installert.

15. Prekontroll:

Om kjøper vil at DANBIT skal kontrollere utstyr før levering og komme med pris før reparasjon, vil kjøperen bli belastet med NOK 450,- hvis ingen feil er oppdaget på utstyret. 

16. Produktansvar:

Vi er bare ansvarlig for skader som det levert av oss utstyret forårsaket, hvis det kan bevises at skaden skyldes feil gjort av oss. Vi er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, tap av tid eller andre indirekte tap, tap av data, herunder tap av programvare, kostnaden for omkjøring eller lignende. Vårt ansvar for skade på produkter kan ikke overstige NOK 25.000,-. I den grad vi blir holdt ansvarlig i forbindelse med bruk - inkludert videresalg – som kjøperen kan gjøre av levert produkter, er kjøperen forpliktet til å beskytte oss fra det ansvaret vi kan pådra, og i den grad ansvaret går utover de avtalte grensene. Produktansvar utover vår forsikring vil ikke bli dekket (kopi av forsikringsvilkårene tilgjengelig på forespørsel ). Produktansvar dekker bare i Skandinavia.

17. Elektronisk avfall (WEEE):

Bekjentgøring nr. 664 av 27. juni 2005 og merking av elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med artikkel 11 (2) i direktiv 2002/96/EC (WEEE). Elektronisk returavfall kan sendes til DANBIT A/S, Danmark på egen kostnaden. Varer som fraktes til DANBIT A/S for ødeleggelse må bære original DANBIT købsordrenummer. Utstyr uten DANBIT købsordrenummer vil ikke bli mottat . 

18. Betaling: 

Betaling kan gjøres gjeldende uke, måned eller som avtallt, kontant eller ved forskuddsbetaling. Kreditt er gitt med forbehold om rimelige økonomiske forhold basert på vår suverene vurdering. Ved overskridelse av betalingstidspunktet legges til fakturabeløpet en rente på 2% per år per påbegynt måned, fra forfallsdato. Purringavgift er på NOK 200,- eks. mva per påminnelse. Enhver tvist som oppstår mellom partene som ikke kan løses ved direkte forhandling, herunder tolkning av disse vilkårene skal avgøres av dansk lov og ved Sø- og Handelsretten i København.