HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kan sees delvis som SCART-sokkelens digitale relé på TV, og delvis som en videreutvikling av DVI-D med tillegg av lyd. Alle nyere HD-TV-er har en eller flere HDMI-innganger, og mange datamaskiner er utstyrt med HDMI-utganger.

I tillegg til digitalt bilde inkluderer HDMI også digital lyd, og nettopp digital overføring av bilde og lyd sikrer at du ikke mister bildekvaliteten på grunn av lange kabler og elektrisk støy.

TV-utstyr som Blu-ray og DVD-spillere, harddiskopptakere og lignende bruker i økende grad HDMI, men eldre utstyr har ikke nødvendigvis digital utgang.

Imidlertid kan utstyr med bare analoge utganger som VGA eller komponent (YPBPR) fortsatt kobles til HDMI-inngangsskjermer ved hjelp av CNV-VGA-HDMI. Mer informasjon om YPBPR finner du i kunnskapsdatabasen.

HDMI har forskjellige båndbredder, fargedybder og oppløsninger avhengig av revisjon. I dag er mye utstyr rev. 1.3, med en maksimal oppløsning på 1920 x 1080, fra 2006.

Det siste revet. 1.4 fra 2009 legger til høyere oppløsninger (4096 x 2160), 3D, 2-veis lyd og en Ethernet-kanal til standarden.

Med tillegg av HDMI 1.4 er det 4 nye kabeltyper: Standard Ethernet - opptil 1080i oppløsning med nettverk, High Speed ​​(Ethernet) - for oppløsninger over 1080i med eller uten nettverk og Automotive - robuste kabler for biler, tog og lignende.

Se våre HDMI-splitter.