PC-systemer bygd på passive busskort kan i noen tilfeller ha problemer med å betjene ISA-bussen ordentlig. Derfor er det nødvendig å montere såkalte termineringsmotstander på signallinjene for å sikre at bussen har riktig impedans. I mangel av samsvar med impedans, kan det oppstå stående bølger på signaltrådene, noe som kan føre til feilsituasjoner.

Det er vanligvis ikke et problem før du når ca. 7-10 ISA-kort og over - f.eks. for industrielle kontrollere med mange I / O-kort. Det anbefales å montere termineringsmotstandene i de ledige setene på det passive hovedkortet. Mange passive busskort har stikkontakter for SIL-motstandsnettverk, og motstandsverdier velges vanligvis mellom 4,7 kΩ og 10 kΩ. PCI-hovedkort derimot trenger ikke å avslutte med motstander, siden PCI-bussen bruker fenomenet stående bølger i kommunikasjonen mellom de enkelte PCI-kort / ISA-broer.