Monochrome display

Monokrom skjerm er en type CRT-dataskjerm som var veldig vanlig i de tidlige datadataene, fra 1960- til 1980-tallet, før fargeskjermer ble populære. De er fremdeles mye brukt i applikasjoner som datamaskinkassasystemer på grunn av mange registre. Grønn skjerm var det vanlige navnet på en monokrom skjerm med en grønn "P1" fosforskjerm. Hos DANBIT tilbyr vi 2-linjes monokrome skjermer med Uart-skjerm, OLED med RS232 / 485-grensesnitt. Kontakt salgsavdelingen for mer informasjon. 

Monokrom skjerm - Uart, OLED med RS232/485 grensesnitt

Monochrome display

Underkategorier